سهامداران هیات مدیره جدید «سرمایه گذاری مسکن تهران» را انتخاب کردند19/10/91

سهامداران شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران هیات مدیره جدید این شرکت را برای دوره دو ساله انتخاب کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ، اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت در روز دوشنبه 18 دیماه امسال، برگزار شد.

در این مجمع که با مشارکت بیش از 84 درصدی سهامداران شرکت همراه بود، ایرج معزی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان رییس، مصطفی ازگلی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به عنوان ناظر اول، آقای بوستانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به عنوان ناظر دوم و آقای محمدی، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری تهران به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.

بعد از رای گیری مکتوب و شمارش آرای سهامداران، اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران برای دوره دو ساله به این ترتیب انتخاب شدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن.

شرکت سرمایه گذاری تهران با هدف تحت پوشش قرار دادن شهرهای تهران، کرج و قزوین فعالیت خود را در سال 1373 آغاز کرده و درسال 1385 به صورت شرکتی مستقل، فعالیت خود را با نام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران آغاز کرد.

این شرکت تا کنون بیش از 7 هزار واحد مسکونی با زیربنای بیش از 800 هزار مترمربع در قالب 34 پروژه مسکونی و 7 پروژه با کاربری های دیگر را اجرا کرده است. شرکت در سال 1390 به سهامی عام تبدیل و با نماد «ثتران » وارد فرابورس شد.

مجمع فوق العاده تهران91 

۲۰ دی ۱۳۹۱ ۰۹:۵۸