مجمع سالانه «پارس مسکن البرز» برگزار شد2/11/91

سهامداران شرکت پارس مسکن البرز با حضور در مجمع عمومی عادی سالانه، صورتهای مالی منتهی به 31 شهریورماه امسال شرکت را تصویب کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، این مجمع با مشارکت 100 درصدی سهامداران شرکت در تاریخ 19 دیماه امسال، تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه، ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور ایرج معزی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان رییس؛ مصطفی ازگلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به عنوان ناظر اول؛ امید علیجانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تهران به عنوان ناظر دوم و میراحمد مصطفایی میلانی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن نیز به عنوان منشی، رسمیت یافت.

در جریان این مجمع؛ نوراله نیاوند، مدیرعامل شرکت پارس مسکن البرز گزارش فعالیت هیات مدیره را برای سهامداران ارائه کرد و بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی متنهی به پایان شهریورماه سال 91 به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید. در ادامه ، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای یکسال مالی، تعیین شدند.

شرکت پارس مسکن البرز از شرکت های زیرمجموعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن است.

 

 

 

 

۹ بهمن ۱۳۹۱ ۱۱:۴۰