«مسکن منطقه غرب» مجمع سالانه تشکیل داد4/11/91

شرکت سرمایه گذاری منطقه غرب از شرکت های زیرمجموعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن مجمع سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 91 را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، این مجمع با مشارکت 100 درصدی سهامداران شرکت در تاریخ 26 دیماه امسال، تشکیل شد.

ترکیب هیات رئیسه این مجمع شامل: ایرج معزی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان رییس؛ مصطفی ازگلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به عنوان ناظر اول؛ امید علیجانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تهران به عنوان ناظر دوم و میراحمد مصطفایی میلانی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن نیز به عنوان منشی بود.

مهندس مهرپاک، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب به ارائه گزارش یکساله فعالیت شرکت برای سهامداران حاضر در مجمع پرداخت. دستور بعدی جلسه استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد مالی شرکت بود که بعد از قرائت گزارش، صورتهای مالی منتهی به پایان شهریورماه امسال به تصویب سهامداران رسید.

مصوبه دیگر این مجمع نیز شامل انتخاب موسسه حسابرسی فریوران و «جواد بستانیان» به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت به مدت یکسال بود.

دستور بعدی جلسه مجمع، انتخاب اعضای حقوقی جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب بود که با تصمیم مجمع شرکت های «گروه سرمایه گذاری مسکن»، «سرمایه گذاری مسکن تهران» و «سرمایه گذاری مسکن پردیس» برای دوره دو ساله انتخاب شدند.

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب با ماهیت نمایندگی و مرکزیت کرمانشاه با تحت پوشش قرار دادن استان های کرمانشاه، کردستان،ایلام و همدان در تابستان 1374 تاسیس شد.در سال 1386 به صورت شرکت فعالیت خود را به طور مستقل آغاز کرد.

مجمع غرب 

 

 

۹ بهمن ۱۳۹۱ ۱۱:۴۶