بازدید مدیرعامل بانک مسکن از پروژه بام چالوس«گروه سرمایه گذاری مسکن»5/11/91

مهندس شریفی، مدیرعامل بانک مسکن در راس هیاتی و با همراهی مهندس ایرج معزی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه بام چالوس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، در این بازدید یکروزه برخی از سرمایه گذاران حقوقی علاقه مند به مشارکت در پروژه های شرکت نیز حضور داشتند.

طی این بازدید، مهندس معزی مراحل مختلف پیشرفت و فعالیت های جاری پروژه بام چالوس را برای بازدیدکنندگان تشریح کردند.

در ادامه مهندس معزی در جریان نشست مشترک به همکاران شرکت سرمایه گذاری مسکن، ضمن ابراز رضایت از روند اجرایی پروژه ها بر ضرورت رعایت زمانبندی و افزایش کیفیت در ساخت و اجرای پروژه ها و هم چنین توسعه فعالیت ها، تاکید کرد.

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال با ماهیت شعبه و مرکزیت شهر ساری با هدف تحت پوشش قرار دادن استان های مازندران و گلستان در سال 1371 تاسیس شد  و از سال 1385 با ماهیت شرکتی مستقل فعالیت های خود را ادامه داد.

این شرکت تاکنون حدود 3 هزار واحد مسکونی با زیربنای بیش از 400 هزار مترمربع را احداث کرده است.

بازدید مدیر عامل بانک ار بام چالوس بام چالوس

بام چالوس بازدیدمدیر عامل بانک از پروژه بام چالوس

۱۵ بهمن ۱۳۹۱ ۰۹:۰۰