برگزاری همایش یکروزه «مدیریت کیفیت» در گروه سرمایه گذاری مسکن8/11/91

همایش یکروزه مدیریت کیفیت با حضور مدیرعامل و برخی معاونان شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و هم چنین مدیران و مسئولان کنترل کیفیت شرکت های تابعه، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، در این همایش یکروزه که در تاریخ 27 دیماه امسال در محل سالن کنفرانس شرکت مادر برگزار شد، موضوعات «فرآیند کنترل کیفیت» و «نحوه نمونه گیری استاندارد» از سوی مدیر  و کارشناسان  مدیریت سیستم ها و بهبود سازمانی برای حاضران تشریح شد.

از جمله اهداف این همایش یکروزه می توان به آشنایی مسئولان کنترل کیفیت شرکت های تابعه با دانش روز در حوزه مدیریت کیفیت، آموزش فرآیندها و مستندات جدید کنترل کیفیت شرکت، بررسی مسائل و مشکلات مدیریت کیفیت در شرکت ها اشاره کرد.

هم چنین دکتر شاه کرمی، از اساتید سازمان مدیریت صنعتی نیز به تشریح ابعاد مختلف مدیریت کیفیت و اهمیت آن برای شرکت کنندگان پرداخت و حاضران نیز پرسش ها و نظرات خود را بیان کردند.

مدیریت سیستم ها و بهبود سازمانی شرکت مادر در نظر دارد همایش های دوره ای مدیریت کیفیت را با اهداف اشاره شده فوق برگزار کند.

همایش مدیریت کیفیت1 

همایش مدیریت کیفیت1 

۱۵ بهمن ۱۳۹۱ ۱۰:۱۲