حضور دو روزه ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی در «گروه سرمایه گذاری مسکن»15/11/91

تیم 6 نفره ارزیابان جایزه ملی تعالی (EFQM) موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی طی دو روز از بخش های مختلف شرکت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، در پی تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی و حضور شرکت در دهمین دوره جایزه ملی تعالی که هر ساله از سوی موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار می شود، گروهی از ارزیابان این موسسه به شرکت آمدند.

جلسه افتتاحیه با حضور ارزیابان روز شنبه 14 بهمن ماه امسال با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت در محل سالن کنفرانس برگزار شد.

مهندس ایرج معزی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ضمن خوشامدگویی به تیم 6 نفره ارزیابان، با ارائه گزارشی به معرفی اجمالی شرکت و تبیین استراتژی ها برای حاضران جلسه پرداخت.

در ادامه دکتر شیخ، ارزیاب ارشد جایزه ضمن استقبال از حضور شرکت در جایزه ملی تعالی، بر بی طرفانه و منصفانه بودن ارزیابی گروه ارزیابی کننده تاکید کرد.

در این ارزیابی دو روزه، ارزیابان جایزه جلسات متعددی را با معاونت و مدیریت های مختلف برگزار کردند و از نزدیک در جریان فرآیندها، رویکردها و نتایج شرکت قرار گرفتند.

در کنار جلسات تخصصی، ارزیابان جلساتی را نیز با حضور کارکنان از واحدهای مختلف تشکیل دادند و رویکردهای شرکت را براساس معیارهای 9 گانه تعالی سازمانی مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.

جلسه اختتامیه این ارزیابی نیز بعدازظهر روز یکشنبه 15 بهمن ماه امسال با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران برگزار شد.از جمله نکات مثبت اشاره شده از سوی گروه ارزیابی می توان به وجود کارکنان وفادار، توانمند و بسیار متخصص شرکت و هم چنین صداقت افراد در شناسایی نقاط قوت و حوزه های بهبود اشاره کرد.

گروه 6 نفره ارزیابان شامل دکتر شیخ به عنوان سرپرست گروه، آقایان: اکبری، اکبریان، زعیم آزاد، امیری و خانم رمضانیان پور بودند.

حضور دو روزه ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی 

حضور دو روزه ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی

 

حضور دو روزه ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی

  

 

۱۶ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۱۳
روابط عمومی |