دومین همایش هم اندیشی مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن در اصفهان برگزار شد16/11/91

دومین همایش هم اندیشی مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در شهر اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، در این همایش دو روزه که 4 و 5 بهمن ماه امسال برگزار شد، مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مدیران عامل و معاونان 14 شرکت تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه، مهندس معزی؛ مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن گفت: با استفاده از روش های متنوع مالی می توان پروژه های فعلی و آینده را به شکل مطلوبی مدیریت کرد.

وی ضمن تاکید بر بازنگری روش های فروش و پیش فروش گفت: کمیته راهبردی فروش در شرف تشکیل در شرکت هلدینگ است و قرار است همزمان کارگروهی نیز به بررسی مدل جدید پیش فروش و مدل کسب و کار شرکت بپردازد.

وی اضافه کرد: با تقویت بازاریابی، تبلیغات و تسریع در امر فروش می توانیم به ارتقای جایگاه شرکت در کشور از یک سو و برندسازی در صنعت ساختمان از سوی دیگر کمک کنیم. هم چنین ضروروت دارد واکاوی تخصصی در مورد خدمات پس از فروش پروژه ها نیز انجام شود تا در نهایت بتوانیم رضایتمندی مشتریان را جلب کنیم.

لزوم آسیب شناسی پروژه ها

مهندس معزی در بخش دیگر استفاده از فناوری های نوین در ساخت را مورد توجه قرار داد و گفت:  ضرورت دارد همکاران با بررسی ویژه در خصوص این موضوع و بهبود فرآیندهای مدیریت ساخت، کاهش زمان اجرای پروژه ها و افزایش کیفیت سطح در دست ساخت را مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به لزوم آسیب شناسی تاخیر پروژه ها گفت: مدیران شرکت های تابعه الزام دارند با بررسی های ویژه و تهیه راهکارهای اصلاحی شرایطی را فراهم کنند تا پروژه ها مطابق برنامه زمانبندی اجرا شوند. از طرفی باید با تهیه نقشه های اجرایی قبل از اجرای پروژه، ریسک های پروژه ها را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: شرکت های تابعه باید برنامه های خود را در مسیر افزایش سود و بازده دارایی ها متمرکز کنند تا در نهایت مجموعه سهامداران گروه سرمایه گذاری مسکن بتوانند از ارزش افزوده ایجاد شده بهره مند شوند.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن به ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه پرداخت و گفت: قصد داریم تغییراتی در مدل ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه ایجاد کنیم و از همه مدیران شرکت های تابعه نیز دعوت می کنیم در امر بازنگری مدل مشارکت داشته باشند.

وی بر ضرورت انتقال تجربیات گفت: با انتقال اطلاعات و تبادل تجربیات بین شرکت های تابعه می توان استمراز و افزایش کیفیت و کاهش زمان اجرا را شاهد بود.

وی افزود: طی روزهای اخیر شاهد افتتاح پروژه 1440 واحد شرکت پارس مسکن الوند بودیم که خوشبختانه شرکت توانسته با مدیریت مناسب پروژه را دمطابق برنامه زمانبندی به پایان برساند. لذا شرکت های تابعه می توانند از تجربیات و اندوخته های این شرکت بهره برداری کنند.

4 زیرمجموعه گروه در راه بورس

مهندس معزی در خصوص ورود شرکت های تابعه به بازار سرمایه گفت: برنامه بورسی شدن شرکت های سرمایه گذاری مسکن شمالغرب، سرمایه گذاری مسکن پردیس، سرمایه گذاری مسکن زاینده رود و الوند را در دستور کار داریم و امیدواریم سهام سایر شرکت ها نیز به تدیرج در بورس پذیرفته و عرضه شود.

وی گفت: شرکت های سرمایه گذاری مسکن شمالشرق و پردیس باید تلاش کنند که افزایش سرمایه خود را انجام دهند تا  شرکت هلدینگ هم بتواند افزایش سرمایه پیش بینی شده را محقق کند.

وی در بخش دیگر به بررسی گزارش عمکلرد 6 ماهه شرکت های تابعه پرداخت و افزود: پایان فروردین ماه سال 92 جلساتی را به منظور بررسی عملکرد نیمسال اول برگزار خواهیم کرد و شرکت ها از هم اکنون باید نسبت به تهیه گزارشات مالی و عملکردی خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بررسی گزارشات عملکرد 9 ماهه و 12 ماهه نیز به ترتیب در تیر و شهریورماه سال آینده انجام خواهد شد.

گذری بر برنامه های دومین همایش

در این همایش دو روزه گزارش های مختلفی از سوی مدیران گروه با محورهای«آسیب شناسی علل تأخیر پروژه ها»، «فن آوری ساخت و فرآیند های اجرای پروژه»، « بهینه کاوی شرکت های تابعه و ارائه تجربه های موفق» و « ضرورت و چالش های پیش روی فروش» ارائه شد.

هم چنین برخی معاونت های شرکت هلدینگ نیز گزارش هایی در خصوص « ارزیابی شرکت ها براساس عملکرد سال مالی 91 »، «گزارش مدیریت حسابرسی داخلی» و «گزارش فن آوری اطلاعات» برای حاضران ارائه کردند.

این همایش پذیرای دو سخنران مدعو نیز بود. دکتر ادیب، اقتصاددان و استاد دانشگاه؛ موضوع اقتصاد مسکن را برای حاضران تشریح کردند و در ادامه به پرسش ها و نقطه نظرات حاضران پاسخ دادند.

هم چنین دکتر محسنی، عضو هیات مدیره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح  ابزار مالی صندوق زمین و ساختمان پرداختند.  

در پایان این همایش مهندس معزی، به جمع بندی موضوعات مطرح شده در همایش  و ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

دومین همایش هم اندیشی مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن در اصفهان برگزار شد16/11/91 

دومین همایش هم اندیشی مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن در اصفهان برگزار شد16/11/91 

دومین همایش هم اندیشی مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن در اصفهان برگزار شد16/11/91 

دومین همایش هم اندیشی مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن در اصفهان برگزار شد16/11/91 

 

 

 

 

 

۱۸ بهمن ۱۳۹۱ ۱۳:۰۹
روابط عمومی |