برگزاری سمینار «اقتصاد مسکن» با حضور مدیران «گروه سرمایه گذاری مسکن»28/11/91

سمینار یکروزه «شرایط اقتصادی ایران و چشم انداز آینده (با رویکرد مسکن)» با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و برخی شرکت های تابعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، این سمینار یکروزه از سوی دکتر مرتضی ایمانی راد، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه امسال در محل سالن کنفرانس شرکت مادر، ارائه شد.

در این سمینار بررسی همه جانبه اقتصاد ایران با تکیه بر تحلیل بازار مسکن و صنعت ساختمان انجام شد و در جریان سمینار، پرسش و پاسخ میان شرکت کنندگان و دکتر ایمانی راد حول موضوعات مطرح شده، صورت گرفت.

برگزاری سمینار «اقتصاد مسکن» با حضور مدیران «گروه سرمایه گذاری مسکن»28/11/91 

برگزاری سمینار «اقتصاد مسکن» با حضور مدیران «گروه سرمایه گذاری مسکن»28/11/91 

برگزاری سمینار «اقتصاد مسکن» با حضور مدیران «گروه سرمایه گذاری مسکن»28/11/91 

۲۸ بهمن ۱۳۹۱ ۱۱:۳۳
روابط عمومی |