«گروه سرمایه گذاری مسکن» تقدیرنامه 3 ستاره تعالی سازمانی دریافت کرد08/12/91

«گروه سرمایه گذاری مسکن» تقدیرنامه 3 ستاره تعالی سازمانی دریافت کرد08/12/91
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن موفق به دریافت تقدیرنامه 3 ستاره از دهمین همایش جایزه تعالی سازمانی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، تندیس و تقدیرنامه 3 ستاره تعالی سازمانی در جریان دهمین همایش از سوی مهندش شافعی، معاون وزیر صنایع و ریس سازمان گسترش و نوسازی صنایع به مهندس ایرج معزی؛ مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اعطا شد.

یادآور می شود شرکت در سال 1378 موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی و در سال 1388 نیز موفق به دریافت تقدیرنامه 2 ستاره تعالی سازمانی از موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی شده است.  

هم چنین شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن نیز حضور موفقی در دهمین همایش تعالی سازمانی داشتند. بر این اساس شرکت های سرمایه گذاری مسکن شمالشرق موفق به دریافت تقدیرنامه 3 ستاره، سرمایه گذاری مسکن تهران موفق به دریافت تقدیرنامه 2 ستاره  سرمایه گذاری مسکن پردیس نیز موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی شدند.

همایش تعالی سازمانی در اجرای برنامه پنج ساله توسعه کشور برگزار می شود وحرکت سازمان ها در جهت ارتقای تعالی سازمانی به عنوان یکی از مهمترین عامل افزایش بهره وری مورد توجه قرار دارد.

تعالی 

 تعالی

تعالی  

تعالی 

 

۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۰:۴۵
روابط عمومی |