معامله‌کنندگان مسکن از آذرماه 25 تا 30 درصد مالیات می‌پردازند

در جلسه شب گذشته شورای عالی مسکن مصوب شد، از ابتدای آذر ماه سال جاری خرید و فروش مسکن طی سه مرحله و بیشتر شغل محسوب شده و از این افراد مالیات گرفته شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعضای 13 نفره شورای عالی مسکن در جلسه دوشنبه شب این شورا مصوب کرد؛ خرید و فروش مسکن در سه مرحله و بیشتر به عنوان شغل محسوب و از افراد حقیقی و حقوقی مربوط مالیات اخذ شود.
بنابراین گزارش، افرادی که از تاریخ اول آذر ماه امسال در سه مرحله و بیشتر اقدام به خرید و فروش مسکن نمایند، این فعالیت به عنوان شغل برای آنها محسوب شده و فرد حقیقی یا حقوقی موظف به پرداخت مالیات است.
این گزارش حاکی است: در این جلسه مصوب شد اشخاص حقیقی که اقدام به خرید و فروش مسکن کنند 25 تا 30 درصد و اشخاص حقوقی نیز 25 درصد از مابه التفاوت خرید و فروش مسکن را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
همچنین در جلسه شورای عالی مسکن مصوب شد اوراق قولنامه مسکن از تاریخ 15 مهرماه امسال به صورت رسمی تنظیم شده و قیمت واقعی مسکن در آن قید شود.
در ادامه مقرر شد: برای ثبت سند از اوراق قولنامه ای که توسط بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده؛ استفاده گردد.
براین اساس با درج قیمت واقعی در قولنامه و انتقال آن به سند، مالیات نقل و انتقال باید به روز و با قیمت واقعی پرداخت شود.
گفتنی است شورای عالی مسکن نهادی متشکل از 13 وزیر است.

۷ خرداد ۱۳۸۷ ۱۶:۰۱
خبرگزاری فارس |