انتشار گزارش مجمع سالانه «گروه سرمایه گذاری مسکن» در روزنامه دنیای اقتصاد 19/12/91

روزنامه دنیای اقتصاد گزارش مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 30 آذرماه سال 91 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را در یک صفحه منتشر کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 2877 مورخ 19 اسفندماه سال 91، صفحه 10 (بورس شرکت ها) را به بازتاب گزارش مجمع عمومی عادی سالانه گروه سرمایه گذاری مسکن اختصاص داده است.

عنوان این گزارش یک صفحه ای«گروه سرمایه گذار مسکن 300 ریال سود نقدی تقسیم کرد» است که تصویر صفحه 10 در ادامه آمده است:

دریافت فایل PDF گزارش مجمع گروه سرمایه گذاری مسکن

خبر مجمع در دنیای اقتصاد 

خبر مجمع در دنیای اقتصاد 

خبر مجمع در دنیای اقتصاد 

خبر مجمع در دنیای اقتصاد 

۱۹ اسفند ۱۳۹۱ ۱۴:۳۰
روابط عمومی |