سرمایه «سرمایه گذاری مسکن شمالشرق» به 600 میلیارد ریال رسید.

سرمایه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق از شرکت های تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن از 300 به 600 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق با موضوع افزایش سرمایه با مشارکت بیش از 84 درصد سهامداران شرکت برگزار شد.

در این مجمع؛ احمد جاویدان به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به عنوان رییس، ایرج معزی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان ناظر اول، سیما سیاح به نمایندگی از صندوق بازنشستگی و پس انداز بانک ها به عنوان ناظر دوم و آقای سیف زاده عمرانی، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.

بعد از اعلام رسمیت جلسه، گزارش توجیهی افزایش سرمایه برای حاضران ارائه شد. بعد از گزارش توجیهی، حسابرس و بازرس قانونی گزارش اظهارنظر خود را در خصوص افزایش سرمایه برای سهامداران حاضر در مجمع قرائت کرد.

در ادامه، با رای گیری و موافقت حداکثری سهامداران، افزایش سرمایه شرکت از 300 به 600 میلیارد ریال تصویب شد.

 

مجمع شرق1

 

  

 

مجمع شرق 2

 

 

۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۴:۵۱
روابط عمومی |