انتشار گزارش ویژه بیست و چهارمین سالروز تاسیس شرکت «گروه سرمایه گذاری مسکن»در روزنامه انگلیسی زبان «ایران نیوز»23/02/92

گزارش ویژه آغاز بیست و چهارمین سالروز تاسیس شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در روزنامه انگلیسی زبان «ایران نیوز» منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، این گزارش در صفحه 4 روزنامه انگلیسی زبان «ایران نیوز»در روز یکشنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه امسال درج شده است. مهندس ایرج معزی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در قالب گفت و گویی به تشریح استراتژی ها و برنامه های شرکت در آغاز بیست و چهارمین سال فعالیت پرداخته است.

دریافت فایل- گزارش سالروز تاسیس شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در روزنامه «ایران نیوز»

خبر سالروز تاسیس در روزنامه  

  

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۰۸:۰۹
روابط عمومی |