آگهی «سرمایه گذاری مسکن زاینده رود» با موضوع تهاتر واحدهای احداثی با زمین مسکونی و مشارکت در ساخت در استان های اصفهان و یزد11/03/92

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود با انتشار آگهی آمادگی خود را برای تهاتر واحدهای احداثی با زمین مسکونی و مشارکت در ساخت در استان های اصفهان و یزد اعلام کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن، این آگهی در روز شنبه 11/03/92 در صفحه نخست روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن، این آگهی در روز شنبه 11/03/92 در صفحه نخست روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است. 

 

۱۱ خرداد ۱۳۹۲ ۱۲:۲۹
روابط عمومی |