فرمول جدید محاسبه اقساط وام 18میلیون تومانی مسکن.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: فرمول جدید محاسبه اقساط با تأیید و ابلاغ از سوی بانک مرکزی عملیاتی شد.

حسن کاری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: فرمولی که سیستم بانکی طراحی کرده بود و برای مدتی قبل بود تغییر نکرده بلکه آن فرمول (فرمول محاسبه اقساط) عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: نه تنها بانک مسکن بلکه تمام بانک‌های کشور در چارچوب ضوابطی که سیستم بانکی دارند عمل می‌کنند بنابراین این بانکها نمی‌توانند خود به تنهایی فرمول داشته باشند.
کاری در ادامه گفت: البته این موضوع هم بحث امروز نیست و آن فرمول و قاعده‌ای را که سیستم بانکی و بانک مرکزی داده بود در حال حاضر عملیاتی شده است.
مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: اتفاقا اقساط شیوه پلکانی وام مسکن کمتر می‌شود و امکان ندارد که اقساط آن افزایش یابد.
وی ادامه داد: شیوه پلکانی اقساط وام مسکن یک روشی بوده که برای امروز نبوده و از گذشته وجود داشته است بنابراین در سیستم یا شیوه پلکانی معمولا چند سال اول اقساط کمتر است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که عملیاتی شدن محاسبه اقساط وام مسکن موجب افزایش میزان اقساط ماهانه وام می شود یا خیر اظهار داشت: بنده این موضوع را که فرمول محاسبه اقساط باعث افزایش ماهانه اقساط می شود را بررسی خواهم کرد و این موضوع را با طرح و برنامه بانک مسکن در میان خواهم گذاشت.
وی ادامه داد: سال گذشته فرمول محاسبه اقساط در سیستم بانکی مطرح، تصویب و ابلاغ شد اما اینکه این فرمول باعث افزایش میزان اقساط شود باید بررسی شود.

*افزایش مختصر میزان اقساط برای برخی مشتریان

وی تأکید کرد:‌ این فرمول میزان اقساط را برای متقاضیانی که 7 یا 8 ساله باشد کم می‌کند ولی ممکن است برای برخی مختصری این میزان وام بیشتر شود.
به گفته وی، عدد و رقمها را به طرح و برنامه خواهیم داد تا به طور دقیق بررسی شود.

۹ تیر ۱۳۸۷ ۱۱:۵۳
خبرگزاری فارس |