حضور 2 مدیرعامل شرکت های تابعه «گروه سرمایه گذاری مسکن» در جمع منتخبان شوراهای اسلامی شهر و روستا2/4/92

دو مدیرعامل شرکت های تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با حضور در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا موفق شدند در جمع منتخبان مردم شهر خود، قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، «مهدی ذاکرالحسینی»، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق و «علیرضا نوربهشت»، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارس مسکن الوند موفق شدند رای حداکثری را برای حضور در ترکیب نهایی شوراهای اسلامی شهر و روستای منطقه خود کسب کنند.

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن انتخاب این دو مدیر شایسته را به این عزیزان و خانواده بزرگ گروه سرمایه گذاری مسکن تبریک گفته و برای آنها توفیق روزافزون در خدمتگزاری، مسئلت می نماید.

جناب آقای مهندس مهدی ذاکر الحسینی

ذاکر 

جناب آقای مهندس علیرضا نوربهشت

نور بهشت                                         

 

۲ تیر ۱۳۹۲ ۱۰:۳۷
روابط عمومی |