حضور "شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن "در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان04/04/92

شرکت "گروه سرمایه گذاری مسکن" در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان حضور خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی : "شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن "در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  به مدت 4 روز از تاریخ 12/04/92لغایت  15/04/92در محل دائمی  نمایشگاه بین المللی تهران  حضور خواهد داشت. غرفه شرکت درسالن 27 روبروی درب اصلی قرار دارد.همچنین ساعت بازدید از نماشگاه از ساعت 9 الی 16 می باشد .

روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن .مقدم بازدید کنندگان محترم از غرفه شرکت را گرامی می دارد.

۴ تیر ۱۳۹۲ ۰۹:۳۹
روابط عمومی |