انحلال سازمان ملی بهره وری ایران

انحلال سازمان ملی بهره وری ایرانهیئت وزیران در تاریخ 9/5/1384 تصویب کرد که سازمان ملی بهره­برداری ایران منحل و مرکز ملی بهره­برداری ایران به شکل موسسه دولتی تابع سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تشکیل می­شود.
۲۹ اَمرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰