برگزاری ضیافت افطاری توسط شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن05/05/92

جناب آقای معزی مدیر عامل به همراه برخی از معاونین و مدیران در ضیافت افطاری که توسط شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن برگزار گردید شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی : روز چهارشنبه مورخ 3/4/92 در سالروز میلاد با سعادت  کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) جناب آقای معزی مدیر عامل به همراه برخی از معاونین و مدیران  در ضیافت افطاری که توسط شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن برگزار گردید شرکت نمودند.

افطاری بازرگانی92 

افطاری بازرگانی92 

افطاری بازرگانی92 

۶ اَمرداد ۱۳۹۲ ۱۱:۵۳
روابط عمومی |