سخنرانی مدیرعامل «گروه سرمایه گذاری مسکن» در کنفرانس تحلیل فرصت های اقتصادی، سرمایه گذاری و بازرگانی 18/07/92

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در کنفرانس «تحلیل فرصت های اقتصادی، سرمایه گذاری و بازرگانی مبتنی بر استراتژی ها و برنامه های تیم اقتصادی دولت یازدهم» سخنرانی با موضوع تحلیل بازار مسکن ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، در این کنفرانس دو روزه که در تاریخ 16 و 17 مهرماه امسال از سوی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد، مدیران و فعالان اقتصادی کشور به تشریح فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی  بازرگانی پرداختند.

مهندس ایرج معزی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن نیز در پانل ویزه بازار مسکن و ساختمان که در روز دوم برگزار شده بود با موضوع تحلیل بازار مسکن ایران، سخنرانی کرد.  

از دیگر چهر های حاضر در این کنفرانس دو روزه می توان به دکتر محمد حسین عادلی، رییس کل اسبق بانک مرکزی؛ دکتر حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی؛ دکتر جلال رسول اف، مدیرعامل بانک آینده؛ دکتر پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران؛ دکتر فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی  بانکی بانک مرکزی و برخی دیگر از چهره های شناخته شده اقتصادی دیگر ، اشاره کرد.

سمینار اقتصاد  

سمینار اقتصادی دانشکده کآرافرینی دانشگاه تهران  

سمینار اقتصادی دانشکده کآرافرینی دانشگاه تهران 

سمینار اقتصادی دانشکده کآرافرینی دانشگاه تهران 

سمینار اقتصادی دانشکده کآرافرینی دانشگاه تهران 

سمینار اقتصادی 

سمینار اقتصادی دانشکده کآرافرینی دانشگاه تهران

 

۲۰ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۳۲
روابط عمومی |