بیش از 200 هزار واحد مسکونی در استان تهران ساخته می شود

رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران گفت: براساس بند "د" تبصره شش قانون بودجه سال 86، بیشترین سهمیه تامین مسکن در کل کشور با بیش از 230 هزار واحد مسکونی برای استان تهران در نظر گرفته شده است.

"ابوافضل مشکینی" روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا افزود: بنابر مصوبه ستاد تامین مسکن استان تهران، از این تعداد واحد مسکونی در دست ساخت ، 125 هزار واحد به کلان شهرهای تهران و کرج اختصاص دارد و مابقی نیز سهمیه دیگر شهرهای استان تهران خواهد بود .
وی این طرح را شامل چند بخش دانست و ادامه داد: این طرح به بخش های اجاره طویل المدت 99 ساله، اجاره پنج ساله، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری و مسکن روستایی، انبوه سازی با سرمایه گذاری خارجی و داخلی و همچنین استفاده از تکنولوژی های نوین ساختمان سازی، تقسیم بندی شده است .
این مقام مسئول افزود: برنامه ریزی های صورت گرفته براساس نیاز اجاره نشینی، تراکم خانوار در واحد مسکونی ، نرخ ازدواج و برخی دیگر از شاخص ها است.
وی با اشاره به تراکم خانوار افزود: بطور متوسط در شهر تهران برای هر خانوار یک واحد مسکونی وجود دارد، ولی به دلیل بالا بودن نرخ متوسط اجاره بها در کشور ، این امر باعث شده در شهر تهران موضوع اجاره بهای مسکن حساسیت خاصی داشته باشد.
مشکینی با ارائه آماری از وضعیت مسکن در استان تهران گفت: حدود 30 درصد از افراد ساکن در استان تهران مستاجر و 70 درصد دارای واحد مسکونی شخصی هستند.

۱ مهر ۱۳۸۷ ۱۷:۲۲
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا |