سرمایه «گروه سرمایه گذاری مسکن» به 3000 میلیارد ریال افزایش یافت 29/07/92

سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با تصویب سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده از 2هزار به 3 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مشارکت 04/92 درصدی سهامداران در تاریخ 29 مهرماه 1392 در محل سالن اجتماعات شرکت، تشکیل شد.

ترکیب هیات رئیسه این مجمع شامل: ایوب قنبری به عنوان رئیس؛ اکبر محققی به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری بانک مسکن و کارگزاری بانک مسکن به عنوان ناظر اول، پرهام سیدین به نمایندگی از سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان ناظر دوم و مصطفی ازگلی، معاون مالی و اداری شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان منشی جلسه بودند. هم چنین نمایندگان سازمان بورس نیز شامل میثم آخوندزاده و روناک طه زاده بودند.

در ابتدای جلسه، مهندس معزی؛ مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه برای سهامداران حاضر در جلسه پرداخت.

در ادامه نیز بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، با موافقت سهامداران افزایش سرمایه شرکت از 2 هزار به 3 هزار میلیارد ریال تصویب شد. براین اساس، مقرر شد افزایش سرمایه از دو محل، سود انباشته به میزان 40 درصد و مطالبات حال شده و آورده نقدی به میزان 60 درصد صورت پذیرد. 

 مجمع فوق العاده

مجمع فوق العاده شرکت 

مجمع فوق العاده 

مجمع فوق العاده شرکت 

مجمع فوق العاده شرکت  

 

۳۰ مهر ۱۳۹۲ ۰۹:۴۹
روابط عمومی |