حضور "گروه سرمایه گذاری مسکن "در نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته عملکردها- توانمندی ها- ظرفیت ها25/08/92

حضور "گروه سرمایه گذاری مسکن "در نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته عملکردها- توانمندی ها- ظرفیت ها25/08/92
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته عملکردها- توانمندی ها- ظرفیت ها که در مصلی تهران برگزاری می گردد حضور خواهد داشت

به گزارش روابط عمومی: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تاریخ 12-9 آذزماه 1392 از ساعت 9 الی 17در نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته عملکردها- توانمندی ها- ظرفیت ها که در مصلی تهران برگزار می گردد  حضور خواهد داشت .لذا غرفه شرکت در شبستان اصلی قرار دارد.

نمایشگاه راه وشهرسازی

 

۲۵ آبان ۱۳۹۲ ۰۹:۲۳
روابط عمومی |