تامین زمین تمام واجدین شرایط مسکن مهر

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه تاکنون برای ساخت حدود یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر زمین واگذار شده است، وعده کرد به تمام واجدین شرایط در قالب این طرح زمین واگذار خواهیم کرد.

منوچهر خواجه دلویی با اعلام اینکه متناسب با وجود واجدین شرایط زمین درقالب مسکن مهر واگذارمی شود، گفت: تامین و واگذاری زمین به نسبت متقاضیان صورت می گیرد که تاکنون به استعداد ساخت حدود یک میلیون و 200 تا 300 هزار واحد مسکونی، زمین واگذارشده و مابقی به تدریج واگذار می شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی تاکید کرد: واگذاری زمین تا زمانی که متقاضی در کشور وجود داشته باشد، صورت می گیرد؛ لذا به تعداد واجدین شرایط زمین در قالب مسکن مهر واگذار می شود.

وی با اشاره به تولید و نیاز مسکن در کشور اظهارداشت: به طور میانگین سالانه باید 1.5 میلیون واحد مسکونی در سطح کشور ساخته شود که متناسب با این نیاز برنامه ریزیها صورت گرفته است.

خواجه دلویی اظهارداشت: آئین نامه اجرایی مسکن اجاره ای 5 ساله در سال 85 ابلاغ و از سال گذشته در سطح کشور عملیاتی شد، در حالیکه آئین نامه اجرایی مسکن مهر درخرداد ماه سال گذشته ابلاغ شد؛ لذا هم اکنون پیشرفت فیزیکی مسکن اجاره ای 5 ساله در سطح کشور محسوس تر از مسکن مهر است.

وی افزود: یکی از محورهای قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، بحث مسکن اجتماعی است که در سال جاری از طریق شهرداریها، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای عمومی اجرایی می شود.

معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی به رشد صدور پروانه های ساختمانی در 6 ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 20.3 درصد اشاره کرد و گفت: میزان صدور پروانه های ساختمانی در سال گذشته نسبت به سال 85 از رشد 80 درصدی برخوردار بوده و این رشد همچنان در سالجاری ادامه دارد.

۲۸ مهر ۱۳۸۷ ۱۰:۲۳