تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن؛ 250 میلیون ریال

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن گفت : انتقال سهم الشرکه بانک مسکن برای واحد های مسکونی احداث شده با مشارکت این بانک تا 25 میلیون تومان افزایش یافته است.

فرید جلالی عزیزپور گفت:دراین طرح که تسهیلات آن از ابتدای اسفندماه سال جاری قابل پرداخت خواهد بود، دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن می توانند 25 میلیون تومان از تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک برخودار شوند.

وی افزود : مشتریانی که حداقل 12و نیم میلیون تومان درحساب صندوق پس انداز مسکن خود داشته باشند می توانند پس از 2 دوره انتظار( یکسال ) تا 25 میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کنند.

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن گفت: چنانچه متقاضیان حداقل 8 میلیون و چهارصد هزار تومان در این حساب داشته باشند بعد ازگذشت 3 دوره انتظار ( 18ماه ) از تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن بهره مند می شوند.

جلالی حداقل موجودی برای دریافت این تسهیلات پس از7 دوره انتظار ( 42 ماه ) را 3 میلیون و ششصد هزار تومان اعلام کرد و گفت:حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن در این طرح برای 1تا 3 دوره انتظار( هر دوره انتظار 6 ماه ) 12 سال و برای 4 دوره انتظار و بالاتر15 سال درنظرگرفته شده و نرخ سود این تسهیلات نیز معادل 11 درصد است.

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن همچنین گفت:شرایط وضوابط قبلی پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن به منظور خرید و احداث واحد مسکونی تا سقف 18میلیون تومان همچنان به قوت خود باقی است.

۲ آبان ۱۳۸۷ ۰۱:۱۲