مدیرعامل و دو عضو جدید هیات مدیره جدید «سرمایه گذاری مسکن شمال غرب» معرفی شد92/10/23

مدیرعامل و دو عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب از شرکت های تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، «علی اکبر کریمی» به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب به جای «محمدصادق پورمهدی» مدیرعامل قبلی این شرکت معرفی شد.

مدیرعامل جدید همزمان به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به عضویت هیات مدیره شرکت نیز منصوب شده است. دیگر عضو جدید هیات مدیره شرکت نیز «بهروز ضرغام» است که به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در ترکیب هیات مدیره 5 نفره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب حضور خواهد یافت.

3 عضو دیگر هیات مدیره این شرکت نیز به ترتیب شامل: «محمدصادق پورمهدی» به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به عنوان رییس هیات مدیره، «عباسعلی مینائی» به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و «بهرام گسیلی» به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پردیس به عنوان عضو هیات مدیره هستند.

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب با ماهیت شعبه و مرکزیت شهر تبریز با تحت پوشش قرار دادن استا نهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی در سال 1369 تاسیس و متعاقب آن در سال 1385به صورت شرکت فعالیت خود را آغاز نموده است. در سال 1389 نمایندگی های زنجان و اردبیل نیز تحت پوشش این شرکت قرار گرفتند و نام شرکت از آذربایجان به شمالغرب تغییر یافت. درحال حاضر شرکت  4860 واحد مسکونی با زیربنای بیش از 605 هزار مترمربع در 35 پروژه تکمیل و 3642 واحد با زیربنای قریب 395 هزار مترمربع را در دست  اجرا دارد. این شرکت احداث 1170واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر را در زنجان در کارنامه خود دارد.

۲۳ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۲۴