برگزاری جلسات بازنگری استراتژی های بازاریابی و فروش 6 شرکت تابعه «گروه سرمایه گذاری مسکن»92/10/23

استراتژی های بازاریابی و فروش 6 شرکت تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن طی دو روز مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، نشست دو روزه مدیرعامل و معاونان شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با مدیران 6 شرکت تابعه به منظور بازنگری در استراتژی ها و برنامه های عملیاتی بازاریابی و فروش طی روزهای 17 و 18 دیماه امسال در  شرکت هلدینگ برگزار شد.

طی این دو روز استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت های سرمایه گذاری مسکن شمال غرب، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، سرمایه گذاری مسکن تهران، سرمایه گذاری مسکن پردیس، سرمایه گذاری مسکن زاینده رود و سرمایه گذاری مسکن جنوب مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادها و نظرات لازم برای بازنگری از سوی مدیران هلدینگ و مدیران شرکت های تابعه ارائه شد.

بازنگری استراتژی های بازاریابی و فروش سایر شرکت های تابعه نیز در مراحل بعدی انجام خواهد شد.

جلسه تدوین استراتژی فروش شرکت ها

جلسه تدوین استراتژی فروش شرکت ها

جلسه تدوین استراتژی فروش شرکت ها

۲۳ دی ۱۳۹۲ ۱۶:۰۰