آگهی مزایده عمومی شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن 02/11/92

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن درنظر دارد اقلام مشروحه زیر را بصورت جداگانه از طریق مزایده عمومی بفروش رساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری(ساعت 16) روز چهارشنبه 9 /11/92 با مراجعه به آدرس تهران-بلوار میرداماد-میدان مادر-خیابان شاه نظری-نبش کوچه ششم-پلاک8-طبقه اول(واحد شماره 9) نسبت به دریافت اوراق شرکت در مزایده اقدام نمایند.

- کابل افشان  1.5×6                                                     حدود 54000 متر طول (نو)

- آهن آلات ضایعاتی                                                         حدود 15 تن

- قطعات فلزی داغی انواع ماشین آلات سبک و سنگین            حدود 5 تن (ضایعاتی)

بازرگانی 

۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۶:۱۵
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن |