تعیین کارگروهی براى اختصاص زمین مسکن اعضاى هیئت علمى دانشگاه‌ها

هیئت دولت کارگروهی را برای تعیین تکلیف اراضى مازاد بر نیاز دانشگاه‌ها و استفاده از آن در تامین مسکن اعضاى هیئت علمى موسسات آموزش عالی مشخص کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این کارگروه که جمعی از وزرا و معاونان رییس‌جمهور در آن حضور دارند وظیفه دارند نحوه تغییر کاربرى و تامین مسکن هیئت علمی و مدرسان دانشگاه‌ها را از اراضی مازاد بر نیاز موسسات آموزش عالى ، دانشگاه‌ها ،‌ آموزشکده‌هاى فنى و حرفه‌اى و مراکز تربیت معلم مشخص کنند.

بر اساس مصوبه هیئت دولت آقایان رحیمى معاون حقوقى و امور مجلس رییس‌جمهور به عنوان رییس، ‌زاهدى وزیر علوم تحقیقات و فن آورى،‌ باقرى لنکرانى وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکى ،‌ علی احمدى وزیر آموزش و پرورش ، سعیدى کیا وزیر مسکن و شهرسازى ، ‌محصولى وزیر کشور و عزیزى معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در کارگروه یادشده عضو هستند.

این مصوبه دولت بر اساس تصمیم چندی پیش کارگروه مسکن دولت برای واگذارى اراضى مازاد دولتى برای ساخت مسکن با قرار داد 99 ساله اتخاذ شده است .

مصوبات این کارگروه در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت دولت خواهد بود و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

۱۶ آذر ۱۳۸۷ ۲۱:۵۷
خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا |