شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سود نقدی 350 ریالی را به ازای هر سهم، میان سهامداران خود تقسیم کرد.05/12/92

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با مشارکت بیش از 94 درصدی سهامداران  در تاریخ 5 اسفندماه امسال، تشکیل شد.

ترکیب هیات رئیسه این مجمع شامل: بهروز امیدعلی به نمایندگی از بانک مسکن به عنوان رئیس؛ مصطفی ازگلی به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به عنوان ناظر ، عبدالمجید دهقان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان ناظر و سیروس آیدین، مدیر امور مالی و بودجه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان منشی جلسه بودند.

بعد از اعلام رسمیت جلسه، مهندس ایرج معزی؛ مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن گزارش فعالیت یکساله هیات مدیره را برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه سال مالی 92 برای حاضران قرائت کردند. مهندس معزی به وضعیت بازدهی سهام شرکت اشاره کرد و گفت:  طی سال مالی 92، بازده هر سهم شرکت 131 درصد بوده است. هم چنین با عملکرد مطلوب گروه ، پیش بینی سود سال 92 با اعمال تعدیل مثبت 8/27 درصدی از 402 ریال اولیه به 514 ریال افزایش یافت.

  در ادامه نیز بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی،و پاسخگویی به سئوالات سهامداران صورتهای مالی متنهی به پایان آذرماه سال 92 به تصویب  مجمع رسید.

تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود نقدی سال مالی 92 دستور بعدی جلسه مجمع بود که براساس تصویب مجمع، مقرر شد سود نقدی350ریالی به ازای هر سهم میان سهامداران شرکت تقسیم شود که جمع کل سود تقسیم شده نیز  700 میلیارد ریال تعیین شد.

از دیگر مصوبات  انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 93 و هم چنین روزنامه دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت به مدت یکسال بود.

انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره دستور دیگر مجمع شرکت بود که براساس رای گیری از سهامداران، اعضای حقوقی به ترتیب شامل «بانک مسکن»، «شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن»، «شرکت عمرانی مسکن گستر»، «شرکت سرمایه گذاری خوارزمی» و «شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی» برای مدت دو سال، انتخاب شدند.

برگزاری مجمع عادی عمومی سالانه گروه سرمایه گذاری مسکن سال92 

مجمع 92 

مجمع 92   

برگزاری مجمع عادی عمومی سالانه گروه سرمایه گذاری مسکن سال92   

 برگزاری مجمع عادی عمومی سالانه گروه سرمایه گذاری مسکن سال92

برگزاری مجمع عادی عمومی سالانه گروه سرمایه گذاری مسکن سال92  

    

۵ اسفند ۱۳۹۲ ۱۵:۱۱
روابط عمومی |