بازدید مدیر عامل بانک مسکن از "شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود" 31/01/93

اولین همایش مدیران ارشد بانک مسکن در سال 1393 در روزهای 26 و 27 و 28 فروردین ماه در شهر اصفهان با حضور مدیر عامل بانک مسکن ، قائم مقام بانک مرکزی و به همراه مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن و مدیر عامل سرمایه گذاری بانک مسکن برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن : در روز نخست این همایش پس از

 ایراد سخنرانی و خیر مقدم توسط دکتر بت شکن ( مدیر عامل بانک مسکن ) و دکتر کمیجانی ،

 (قائم مقام بانک مرکزی) آقای مهندس ایرج معزی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن ) در

 خصوص بازار مسکن و نقش آن در اقتصاد کلان کشور برای حضار سخنرانی نمود

در حاشیه این همایش مدیر عامل بانک مسکن ، قائم مقام بانک مرکزی و هیئت همراه ، به اتفاق

 آقایان مهندس معزی ، ازگلی ، مدرس هاشمی و سایر مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

 از تعدادی پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود بازدید به عمل آورده و در پایان جلسه ای

 در دفتر مرکزی سرمایه گذاری مسکن زاینده رود با حضور ریاست بانک مسکن استان و سایر همراهان

 برگزار و در رابطه با راهکارهای جدید همکاری بحث و تبادل نظر گردید

 

--

 

 

بازدید مدیر عامل بانک مسکن از شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 27 فروردین 93 

 

بازدید مدیر عامل بانک مسکن از شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود  

بازدید مدیر عامل بانک مسکن از شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 27 فروردین 93 

بازدید مدیر عامل بانک مسکن از شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 27 فروردین 93 

بازدید مدیر عامل بانک مسکن از شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 27 فروردین 93 

بازدید مدیر عامل بانک مسکن از شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 27 فروردین 93 

۳۱ فروردین ۱۳۹۳ ۰۹:۱۶
روابط عمومی |