پیام مدیر عامل به مناسبت سالروز تاسیس شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن06/02/93

پیام مدیر عامل به مناسبت سالروز تاسیس شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن 
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۱:۲۸