بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت های تابعه «گروه سرمایه گذاری مسکن» در نیمه تیرماه31/03/93

جلسات بررسی عملکرد و فعالیت های 9 ماهه شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن در نیمه اول تیرماه امسال برگزاری می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، جلسات بررسی و ارزیابی عملکرد 14 شرکت زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری مسکن با حضور مدیرعامل و هیات مدیره این شرکت ها از اول تا 15 تیرماه در محل دفتر مرکزی هلدینگ تشکیل می شود.

بر این اساس عملکرد شرکت های «سرمایه گذاری مسکن الوند»، «سرمایه گذاری مسکن شمال»، «پارس مسکن خزر»، «سرمایه گذاری مسکن غرب»، «سرمایه گذاری مسکن شمالشرق»، «سرمایه گذاری مسکن شمال غرب»، «سرمایه گذاری مسکن زاینده رود»، «سرمایه گذاری مسکن تهران»، «سرمایه گذاری مسکن جنوب»، «سرمایه گذاری مسکن پردیس»، «توسعه مسکن مهر نوین»، «پارس مسکن سامان»، «مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن» و «بازرگانی سرمایه گذاری مسکن» طی 9 ماهه سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 93، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با هدف ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت های شرکت های تابعه، جلسات دوره ای 3، 6 ،9 و 12 ماهه را با حضور مدیرعامل و هیات مدیره برپا می کند. برپایی این نشست های دوره ای ضمن ایجاد رویه منظم نظارتی، میزان هماهنگی و مطابقت بودجه پیش بینی شده با عملکرد واقعی شرکت ها را مورد توجه قرار می دهد.

 

 

۱ تیر ۱۳۹۳ ۱۰:۳۹
مدیریت روابط عمومی |