انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام «گروه سرمایه گذاری مسکن» در روزنامه های «دنیای اقتصاد»، «جهان صنعت» و «جهان اقتصاد»18/4/93

اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در روزنامه های دنیای اقتصاد، جهان صنعت و جهان اقتصاد منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، این اعلامیه روز 4شنبه 18 تیرماه 93 در 3 روزنامه یاد شده درج شده که تصویر این روزنامه ها به شرح زیر قابل مشاهده است:

 

پذیره نویسی سهام 

روزنامه دنیای اقتصاد- صفحه 10-روز 4شنبه -1393,04,18

لینک آگهی در روزنامه : http://www.donya-e-eqtesad.com/companies/

پذیره نویسی 

 

روزنامه جهان صنعت- صفحه 5- روز 4شنبه- 1393,04,18

http://archive.jahanesanat.com/pdf/1393/4/18/05.pdf            لینک آگهی در سایت روزنامه :

 

پذیره نویسی 

روزنامه جهان اقتصاد- صفحه9- روز 4شنبه- 1393,04,18

http://www.jahaneghtesad.com/images/pdf/93/04/930418.pdf         لینک آگهی در سایت روزنامه:

 

 

۱۸ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۱
روابط عمومی |