شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران حضور خواهد داشت06/05/93

شرکت "گروه سرمایه گذاری مسکن" در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، در سالن 25c حضور خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی : "شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن "در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که به مدت 4 روز از تاریخ 19/05/93لغایت  22/05/93در محل دائمی  نمایشگاه بین المللی تهران  برگزار می‌گردد حضور خواهد داشت. غرفه شرکت درسالن 25c قرار دارد.

ساعات بازدید 9 الی 16

روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن .مقدم بازدید کنندگان محترم از غرفه شرکت را گرامی می دارد

غرفه شرکت در چهاردهمین نمایشگاه تهران 

۶ اَمرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۲۶