افتتاح مسکن مهر احداثی «گروه سرمایه گذاری مسکن» در زنجان 09/06/93

استاندار زنجان پروژه مسکن مهر شهرک پونک احداثی توسط یکی از شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن در شهر زنجان را افتتاح کرد.

به گزا رش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مهندس وثوقی؛ مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در هفته دولت از 2162واحدی مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر با مساحت 180هزار متر مربع زیر بنای مفید با 120 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره و از محل آورده متقاضیان مسکن مهر هزینه شده، به بهره برداری رسید.

از مجموع این تعداد، 162واحد متعلق به شهرک پونک است که به صورت نمادین ، کلید یکی از واحدها توسط استاندار به مالک آن تحویل داده شد.

یادآور می شود پروژه مسکن مهر پونک متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب از شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن است.

افتتاح مسکن مهر پونک 

افتتاح مسکن مهر پونک 

 

۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ۱۱:۵۷