میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی کشور ۱۴.۱ میلیون ریال / رشد ۱۴.۲درصد اجاره‌ ماهانه29/06/93

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی کشور ۱۴میلیون و ۱۹۶ هزار ریال و رشد اجاره خانه ماهانه ۱۴.۲درصد بوده است.
 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، در نیمه دوم سال 92 متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 17.2 درصد و متوسط اجاره ماهانه هر مترمربع زیربنای مسکونی 14.2 درصد رشد داشته است.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی در کل کشور 7320 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 7.9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 17.2 درصد افزایش داشته است.

در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌ مسکونی کلنگی معامله شده 40 میلیون و 498 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 607 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

همچنین کمترین میران قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی مربوط به استان یزد با 50 هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با 196 میلیون و 541 هزار ریال به دست آمده است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنایی مسکونی

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنایی مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 14 میلیون و 196 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 2.2 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.1 درصد افزایش داشته است.

مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیش‌ترین آن 32050 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 1856 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

از سوی دیگر کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان بوشهر با 100 هزار ریال و بیش‌ترین میزان آن متعلق به استان تهران با 232 میلیون و 432 هزار ریال بوده است.

رشد 14 درصدی متوسط اجاره ماهانه

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برا یاجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 66 هزار و 324 ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 1 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.2 درصد افزایش داشته است.

در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع مسکونی معامله شده 146041 ریال در استان تهران و کمترین آن 17670 ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

همچنین کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با 1667 ریال و بیش‌ترین آن مربوط به استان تهران با 899 میلیون و 740 ریال بوده است.

۲۹ شهریور ۱۳۹۳ ۱۳:۰۷