بازتاب خبر هفتمین هم‌اندیشی مدیران «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» در هفته نامه «بانک و مسکن»93/9/10

خبر هم‌اندیشی مدیران «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» در شماره تازه هفته نامه «بانک و مسکن» منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 535 مورخ  8 آذرماه 1393، صفحه 4 خود را به بازتاب خبر  هفتمین هم‌اندیشی مدیران گروه سرمایه‌گذاری مسکن اختصاص داده است.

تصویر صفحه 4 هفته نامه در ادامه آمده است.

هفته نامه بانک و مسکن535

هفته نامه بانک و مسکن 

 

 

۱۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۵:۱۰
روابط عمومی |