آگهی دعوت به مجمع­ عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه­ گذاری مسکن شمال­ شرق (سهامی­ عام)93/9/11

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ششم آذرماه در روزنامه خراسان صفحه 2 به چاپ رسیده است.

اگهی دعوت به مجمع شمال شرق 93  

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن می‌باشد که در سال 1390 وارد فرابورس گردید

۱۱ آذر ۱۳۹۳ ۰۹:۵۸
روابط عمومی |