بازتاب خبر دریافت نشان عالی عملکرد در حوزه عمران و سازه توسط "شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب" در خبرگزاری‌های "مهر" و "ایلنا"93/10/9

خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایلنا، خبر دریافت نشان عالی عملکرد در حوزه عمران و سازه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب را در خروجی سایت‌های خود قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن: خبرگزاری مهر و خبرگزاری ایلنا  خبر دریافت نشان عالی عملکرد در حوزه عمران و سازه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب را  روز دوشنبه  8 دی ماه  امسال در خروجی سایت‌های خود قرار دادند.

آدرس پرتال خبر و تصوریر خبر را در زیر مشاهده فرمایید.

http://www.mehrnews.com/news/2451807 خبرگزاری مهر

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=237272 خبرگزاری ایلنا

 

خبرگزاری مهر

جشنواره بهره وری  و بهبود فضای کار 

جشنواره بهره وری  و بهبود فضای کار 

جشنواره بهره وری  و بهبود فضای کار 

 

خبرگزاری ایلنا

 

جشنواره بهره وری  و بهبود فضای کار 

جشنواره بهره وری  و بهبود فضای کار 

۹ دی ۱۳۹۳ ۱۱:۲۶
روابط عمومی |