بازتاب برگزاری مجامع شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در هفته نامه شماره 539 بانک و مسکن 93/10/21

هفته نامه بانک و مسکن در شماره 539 تاریخ 13 دی ماه 93 صفحه 7، خبر برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه 3 شرکت تابعه گروه سرمایه‌گذاری را به چاپ رسانده است

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن:  هفته نامه بانک و مسکن در شماره 539 تاریخ 13 دی‌ماه 93، اخبار برگزاری مجامع  شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق ، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب، و شرکت پارس مسکن خزر  را به چاپ رسانده است.

فایل هفته نامه بانک مسکن را از اینجا و تصاویر خبر را در زیر مشاهده فرمایید.

بازتاب مجمع شمالغرب 

بازتاب مجمع شمال شرق 

 

بازتاب مجمع خزر 

۲۲ دی ۱۳۹۳ ۱۱:۵۷
مدیریت روابط عمومی |