آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال 93 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) 93/11/25

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال 93 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن امروز در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن: روزنامه دنیای اقتصاد امروز شنبه 25 بهمن ماه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال 93 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را  در صفحه 13 خود به چاپ رساند.

آگهی را در ادامه ملاحظه فرمایید.

 آگهی دعوت به مجمع 93

۲۵ بهمن ۱۳۹۳ ۰۹:۱۴