اخذ گواهینامه "سازمان مدیریت صنعتی" صد شرکت برتر توسط"شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن"94/2/15

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن: شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی در بین 500 شرکت برتر در سال مالی 92 رتبه 151 را از لحاظ شاخص فروش به دست آورد.

در زیر عکس گواهینامه اخذ شده توسط شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را مشاهده فرمایید.

گواهینامه 500 شرکت برتر 94 

گواهینامه 500 شرکت برتر 94 

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۸:۳۵
روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن |