بازتاب خبر موافقت اصولی سازمان بورس جهت تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در هفته نامه بانک و مسکن 94/2/16

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن: هفته نامه بانک و مسکن در  شماره جدید خود خبر موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان را بازتاب داد.

در ادامه هفته نامه شماره 553 مورخ 14/2/94 بانک و مسکن را مشاهده فرمایید.

فایل هفته نامه مورخ 93/1/14  بانک و مسکن را از اینجا دانلود فرمایید.

بازتاب خبر موافقت اصولی سازمان بورس جهت تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمسن و ساختمان 

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۸:۱۲
روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن |