بازتاب خبر نهمین هم‌اندیشی مدیران "گروه سرمایه‌گذاری مسکن " در هفته نامه "بانک و مسکن" 94/3/11

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن: هفته نامه بانک و مسکن در شماره 557 مورخ 9 خرداد ماه امسال، خبر نهمین هم‌اندیشی مدیران شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن را که در شهر اراک  در تاریخ های 30 و 31 اردیبهشت ماه برگزار گردید را بازتاب داد.

خبر هم اندیشی اراک در هفته نامه بانک 

۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۱۹
مدیریت روابط عمومی |