افزایش 200 درصدی سرمایه «ثغرب» به تصویب رسید 13/4/94

افزایش سرمایه "شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب" با نماد "ثغرب"، از شرکت های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن از 300 به 900 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، روز 3 شنبه مورخ 9 تیرماه 94 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب با موضوع افزایش سرمایه با مشارکت اکثریت سهامداران شرکت در سالن اجتماعات شرکت  در تبریز برگزار شد.


مجمع فوق العاده شمالغرب

در این مجمع عباسعلی مینایی؛ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به عنوان رییس، ایرج معزی؛ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان ناظر اول، محمد مهدی نادری نور عینی؛ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز به عنوان ناظر دوم و مجید اسنقی، معاون مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب به عنوان منشی جلسه حضور داشتند.

بعد از اعلام رسمیت جلسه، گزارش توجیهی افزایش سرمایه از سوی دکتر کریمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب برای حاضران ارائه شد.

پس از قرائت گزارش توجیهی توسط مدیر عامل و گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی فوق العاده مطابق گزارش آماده شده، قرار است افزایش سرمایه در دو مرحله به شرح زیر اقدام گردد.

1)     مرحله اول افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 300.000.000.000 ریال به مبلغ 600.000.000.000 ریال (مبلغ 189.000.000.000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مبلغ 111.000.000.000 ریال از محل سود انباشته)

2)     مرحله دوم افزایش سرمایه از 600.000.000.000 ریال به 900.000.000.000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی


مجمع فوق العاده شمالغرب

بعد از گزارش مدیرعامل، نماینده سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اظهار نظر خود را در خصوص افزایش سرمایه برای سهامداران حاضر در مجمع قرائت کرد.

 
مجمع فوق العاده شمالغرب

 

شایان ذکر است شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب با ماهیت شعبه و مرکزیت تبریز با تحت پوشش قرار دادن استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در سال 1369 تاسیس گردید و در سال 1385 به صورت مستقل به فعالیت‌های خود ادامه داد. در حال حاضر، استان‌ زنجان نیز در حوزه عملیات این شرکت قرار دارد. این شرکت در مجموع حدود هشت هزار واحد مسکونی با زیر بنای حدود یک میلیون متر مربع در 46 پروژه را احداث نموده یا در حال احداث است. همچنین شرکت، احدات ساختمان سرپرستی بانک مسکن تبریز، سرپرستی بانک مسکن زنجان و ساختمان جنبی پروژه آسمان را تکمیل نموده است.

شرکت در سال 1392 به سهامی عام تبدیل و با نماد «ثغرب» در بازار فرابورس پذیرفته شد.

 

۱۳ تیر ۱۳۹۴ ۱۵:۲۴