سرمایه «شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند» به 300 میلیارد ریال رسید 14/4/94

سرمایه «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند» از شرکت های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن از 50 به 300 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند با موضوع افزایش سرمایه با مشارکت کلیه سهامداران شرکت برگزار شد.

در این مجمع ایرج معزی؛ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان رییس، محمد مهدی نادری نور عینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز به عنوان ناظر اول، امید علیجانی  به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به عنوان ناظر دوم، میر احمد مصطفایی به نمایندگی  شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن  وشرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به عنوان منشی جلسه حضور داشتند.

بعد از اعلام رسمیت جلسه، گزارش توجیهی افزایش سرمایه از سوی مهندس نور بهشت، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند برای حاضران ارائه شد.

پس از قرائت گزارش توجیهی توسط مدیر عامل و گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی فوق العاده موارد زیر به تصویب رسید.

1)     با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 50.000.000.000 ریال به مبلغ 300.000.000.000 ریال (300.000.00 سهم 1.000 ریالی با نام) از محل مطالبات حال شده یا آورده نقدی سهامداران موافقت شد:

 

 

شایان ذکر است شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند با ماهیت شعبه و مرکزیت شهر اراک در سال 1369 تاسیس شده و در سال 1385 شعبه اراک به نام شرکت پارس مسکن الوند و با تحت پوشش قرار دادن استان‌های مرکزی و قم فعالیت خود را آغاز نمود. در این شرکت عملیات اجرایی حدود 4700 واحد مسکونی با زیر بنای نزدیک به 520 هزار متر مربع در قالب 25 پروژه و نیز 6 پروژه تجاری و اداری با زیر بنای کل حدود 23 هزار متر مربع آغاز شده است که از این میزان 28 پروژه با زیر بنای کل حدود 475 هزار متر مربع به اتمام رسیده است. احداث سرپرستی بانک مسکن در شهر اراک و پروژه 1440 واحدی مسکن مهر امام صادق (ع) اراک از جمله سوابق این شرکت به شما می‌رود. در سال‌های اخیر نام شرکت به سرمایه‌گذاری مسکن الوند تغییر یافت.

۱۴ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۲۲