بازتاب خبر مجمع صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پردیس پارسیان در روزنامه و خبرگزاری ها 21/4/94

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن:  هفته نامه بانک و مسکن، روزنامه دنیای اقتصاد، سایت دنیای اقتصاد، خبرگزاری ایستا نیوز، خبر مجمع صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پردیس پارسیان را بازتاب دادند.

در ادامه تصاویر بازتاب این خبر را مشاهده فرمایید:


بازتاب خبر مجمع صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان  پردیس پارسیان


بازتاب خبر مجمع صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان  پردیس پارسیان


بازتاب خبر مجمع صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان  پردیس پارسیان


بازتاب خبر مجمع صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان  پردیس پارسیان

۲۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۶:۰۶