برگزاری سمینار «مذاکره» درگروه سرمایه‌گذاری مسکن 5/5/94

سمینار یک روزه آموزشی اصول و و فنون مذاکره با نگرش بازار ایران در شرکت گروه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن: سمینار یک روزه آموزشی اصول و فنون مذاکره با نگرش بازار ایران روز یکشنبه چهارم مردادماه 1394با حضور مدیران و کارشناسان فروش شرکت‌های تابعه‌ی گروه سرمایه گذاری مسکن در سالن اجتماعات شرکت گروه برگزار گردید.

در این سمینار دکتر «محمد حسین غوثی» از اساتید دانشگاه، به ارائه مطالب پیرامون موضوع اصول و فنون مذاکره پرداختند.


سمینار اصول و فنون مذاکره مردادمه94سمینار اصول و فنون مذاکره مردادمه94  


سمینار اصول و فنون مذاکره مردادمه94  


سمینار اصول و فنون مذاکره مردادمه94


۵ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۳۶