اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در روزنامه دنیای اقتصاد 29/7/94

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن: اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در روزنامه دنیای اقتصاد  امروز 29 مهرماه 1394 به چاپ رسیده است.


اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در روزنامه دنیای اقتصاد 29 مهر ماه 1394

۲۹ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۴۴